Hit Counter
 

        Welcome » Arbejdsgangen i mit liv, kort fortalt.

Besøg til den 04-07-2012. 38755 har set 152840 sider. 

              Her vil jeg skrive om mit aktive liv, i landbruget og på havet.

        HJALP MIN FAR OG TJENTE SOM LANDBRUGSMEDHJÆLPER.

   Efter at jeg var blevet konfirmeret, i Otterup Kirke i 1956, hjalp jeg min far, i kostalden hos Jesper på Lille Øritslevgård, hvor han var fodermester, samtidigt havde han købt en lille landbrugsejendom i Sønder By i HASMARK, den lå tæt ved stranden, så han solgte 2 tøndeland til sommerhus byggeri til en inde fra Næsby, min broder Poul Pedersen døbte ejendommen Mesters Hvile.

   Den 1. November 1958 fik jeg plads som landbrugsmedhjælper på Østrup Ladegård, der var jeg til den 1. November 1959. Fra den 2 November 1959 tjente jeg inde hos en gartner i Stige, for at tjene penge, så jeg kunne komme med Skoleskibet "Georg Stage", fra den 4. April 1960. Vi sejlede fra København og op i Issefjorden, for øve os i at sejle med skibet, det er en fuldrigger, vi skulle også lære at ro, samt navnene på alle de løbende tovende på skibet, disse navne skulle vi kunne i søvne, for det gjaldt sikkerheden, tog vi fat i den forkerte tovværk, ja så kunne der nemt ske en katastrofe, så ingen landlov før vi kunne finde ud af det.

  Vi var med i en kapsejlads, for store sejlførende skibe, fra Oslo Fjorden og ned til Ostende i Belgien, vi blev nummer 3 i vores klasse.

   Jeg mønstrede ombord i Georg Stage, inde på Holmen i København, hvor vi fik udleveret uniformer, til at bruge den tid som vi skulle være ombord, vores civile tøj blev pakket sammen og opmagasineret inde på Holmen ind til vi ville komme tilbage efter endt togt. Den sluttede i September 1960.

   Jeg rejste direkte fra Georg Stage og ombord i M/S Lindholm af Marstal, som på daværende tidspunkt, lå i Kastrup Havn, vi sejlede på Norge og Danmark, med Natron Lut til de Danske Papirfabrikker.

           Min tid på Marstal Navigationsskole.

                            wpe78969.gif (322763 byte) 

    wpe42584.gif (405009 byte)        wpe37887.gif (312512 byte)          wpe56078.gif (402729 byte)

    wpe84170.gif (324404 byte)        wpe07483.gif (348738 byte)          wpe13612.gif (343320 byte)   

    wpe44003.gif (429539 byte)        wpe40435.gif (555417 byte)         wpe20668.gif (418957 byte) 

    wpe77946.gif (434627 byte)        wpe15708.gif (422621 byte)         wpe53070.gif (459731 byte)

  Øverste billed er Navigationssklen, så er der billeder fra Navigatørrevyen i 2 række, 3 række er fra Marstal Havn. første billed i 4 række, er mig på en plads som jeg kom til at fortryde meget at jeg havde sat mig på, jeg fik den længste matimatik stykke sat op på tavle, da LÆREN kom og så væsko, at regne Peder sagde han, samt forklar hvad du laver, hvis nogen i klassen spørger, jeg satte mig aldrig der mere. Billed 2 er nogle af de andre fra klassen. 3ern er fra vores paralelklasse af. 5 række er de to første billeder fra rejsegildet på den nye, Navigationsskole af, 3 billed er nede fra Marstal Havn af. 

       Mønstrede endeligt ud som Styrmand.    

 

 


Latest news »

.


Latest news »

 


Latest news »

 


Latest news »

 

 

 

 

YourCompanyName © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

wpe88949.gif (227701 byte)  Peder ombord i Georg Stage.  Dette var mit første skib, jeg var elev ombord, i 1960, vi sejlede  Kapsejlads fra Oslo Fjorden og til Ostende i Belgien. Vi blev nr. tre.

Peder Pedersen. Elev nr. 58.

EX. Styrmand. Peder Pedersen.